Tüm cerrahi işlemlerde ameliyat başlangıcında ve sırasında, küçük ya da büyük olarak hastalarda kesi açılmaktadır. Cerrahi işlem sırasında bozulan doku bütünlüğünün sağlanması ve meydana gelen kanamaların kontrolü amacıyla kullanılan materyallere sütür denilir. Yaptığımız açıklamadan da belli olduğu gibi cerrahi sütürlerden konuştuğumuz zaman iğne ve iplikten birlikte konuşuyoruz.

Cerrahi sütürlerde iğne ve iplikler birbirlerine bağlı ve orantılıdırlar. Yani ip, iğneye monte olup ip kalınlaştıkça iğnede aynı şekilde kalınlaşır veya ip inceldiğinde ise iğnede aynı orantıda incelir.

Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri ip ve iğnenin bağlantı yerinde herhangi bir kalınlaşma olmadığı gibi kopukluğun da olmamasıdır. Bağlantı yerinde kalınlaşma olduğu zaman dikiş sırasında doku veya damarda, yırtık ya da kanama meydana gelebilir. İncelme veya kopukluk olduğu zaman ise dikiş sırasında ipin kopması sonucu işin sağlamlığı ve güvenirliği tehlikeye düşebilir.

Dikkat edilmesi gereken diğer husus ip ve iğnenin aynı kalınlıkta olmalarıdır. Eğer iğne ipten kalın olursa ip iğnenin geçtiği yerde bıraktığı boşluğu tam dolduramadığından dikiş yerlerinde kanama ve sızıntı olur. Tam tersine eğer iğne ipimize göre daha ince olursa iğne geçtikten sonra ipin geçmesi için yeterince büyük bir geçiş yeri hazırlayamadığından ip geçerken dokuda kanama, yırtılma ve defekte neden olabilir.

Referanslar:

https://www.boztibbi.com/sutur-nedir-ne-ise-yarar-ozellikleri-nedir/

https://www.das.org.tr/kitaplar/4sadkitap/pdf/KonusmaOzetleri/SAD2018-KonusmaOzeti-22.pdf

https://katsanas.com/ameliyat-iplikleri/

http://www.yucetibbi.com.tr/images/pdfler/cerrahide-sutur-kullanim-ilkeleri-2.pdf

https://www.acilcalisanlari.com/sutur-malzemeleri-ozellikleri.html

https://www.healthline.com/health/sutures#vs-stitches

https://www.merillife.com/blog/medtech/types-of-surgical-sutures-and-their-uses