KONTAMİNASYON

 

Kontaminasyonun kelime anlamı:

  • Yabancı madde etkisiyle kirlenme veya saflığını kaybetme
  • Enfekte olma
  • Bulaşma

Ameliyathanede kontaminasyon denince kirlenmiş cansız maddelerin patojen mikroorganizmalar ile buluşmasını kast ediyoruz.

 

AMELİYATHANEDE KONTAMİNASYON NEDENLERİ

Ameliyathanede kontaminasyona neden olabilecek bazı durumlar altla belirtilmiştir:

  • Çalışanlar:

Steril alanlara dikkat etmeyen kişiler, yıkanmamış eller, kirli eldivenler, düzgün takılmayan maskeler, düzgün kullanılmayan boneler, bağcıkları düzgün bağlanmamış cerrahi önlükler

  • Çalışma yüzeyleri:

Kirli ya da kanlı kalmış olan tezgahlar, masalar, tabureler, cihazlar, ameliyat lambaları, anestezi cihazı, ameliyat masa örtüsü, pozisyon vermede kullanılan malzemeler, kapılar, yerler

  • Ekipmanlar:

Cerrahi el aletler, motorlar, kullanılan sarf malzemeler

  • Temizlik bezleri ve paspaslar:

Kullanılan yüzeye uygun renkte temizlik bezi kullanmamak, bulaşıcılığı yüksek olan bir hastanın ameliyatından sonra aynı temizlik bezi ve paspasları başka ameliyathane için kullanmak

 

 

ÇAPRAZ KONTAMİNASYON

Zararlı bakteri ve virüslerin kontamine bir yüzeyden başka bir yüzeye geçişine çapraz kontaminasyon denilir. Ameliyathanede çapraz kontaminasyonun başlıca nedenleri altta belirtilmiştir:

  • Personel elinden ya da eldiveninden cerrahi el aletlerine yada cerrahi alana
  • Cerrahi el aletlerinden ya da kullanılan sarf malzemelerden diğer cerrahi el aletlerine ya da sarf malzemelere
  • Cerrahi el aletlerin ya da sarf malzemelerin temas ettiği yüzeyden cerrahi el aletlerine ya da sarf malzemelere

REFERANSLAR:

http://www.aygun.com/upload/RB_TR_WEB_10.2J.PDF

https://www.das.org.tr/dosya/DASRehber2015.pdf

https://www.sehd.scot.nhs.uk/publications/dsmid/dsimd.pdf

https://www.infectioncontroltoday.com/view/decontamination-surgical-instruments-begins-or