Ameliyathane
Posted in cerrahi iğneler ve dikişler

CERRAHİ İĞNELER

CERRAHİ İĞNELER Ameliyatlarda kullandığımız iğneler iki çeşittir. Ya bu iğneler ipliğe bağlıdır (tamamına sütür denilir) ya da ayrı ve ipsiz olarak bulunur (Serbest iğne / Bekar iğne). Her iki halde de iğnelerin özellikleri aynıdır. Cerrahi iğneler özel işlenmiş çelikten yapılıp, kayganlıklarının artması için silikon kaplama ile kaplanır. Bükülme ve kırılmaya karşı yüksek dirence sahiptirler. Genellikle […]

Ameliyathane
Posted in cerrahi iğneler ve dikişler

SÜTÜRLERİN NUMARALANDIRILMASI

Daha öncede anlattığımız gibi cerrahide kullanılan sütürler ve iplikler değişik dokularda ve hastalarda kullanılıyorlar. Bazen ince bir sütüre gerek duyduğumuz gibi bazen de kalın bir sütüre ihtiyaç duymaktayız. Bu yüzden hangi sütürün ince hangisinin kalın olduğunu bilmemiz gerekir. Bunun için cerrahi iplikler numaralandırılır. Cerrahi iplik numaraları USP (United States Pharmacopoeia) ve EP (Eurpean Pharmacopoeia) olmak […]

Ameliyathane
Posted in cerrahi iğneler ve dikişler

SÜTÜR ÇEŞİTLERİ

Cerrahi sütürler doğru ve efektif kullanım için değişik şekillerde kategorize edilir. Bu kategoriler altta belirtilmiştir: Sütürün ham maddesine göre: Doğal sütürler: Doğada bulunan materyallerden yapılan sütürlerdir. Katküt, kolajen, ipek, pamuk ve keten gibi materyaller bu sütürlerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu sütürler ekonomik olmalarına rağmen dokuda reaksiyon oluşturma riskleri yüksek olduğundan ve öngörülmeyen emilim sürelerinden dolayı pek […]

Ameliyathane
Posted in cerrahi iğneler ve dikişler

SÜTÜR NEDİR

Tüm cerrahi işlemlerde ameliyat başlangıcında ve sırasında, küçük ya da büyük olarak hastalarda kesi açılmaktadır. Cerrahi işlem sırasında bozulan doku bütünlüğünün sağlanması ve meydana gelen kanamaların kontrolü amacıyla kullanılan materyallere sütür denilir. Yaptığımız açıklamadan da belli olduğu gibi cerrahi sütürlerden konuştuğumuz zaman iğne ve iplikten birlikte konuşuyoruz. Cerrahi sütürlerde iğne ve iplikler birbirlerine bağlı ve […]