Posted in TERİMLER
Ameliyathane

KONTAMİNASYON

KONTAMİNASYON   Kontaminasyonun kelime anlamı: Yabancı madde etkisiyle kirlenme veya saflığını kaybetme Enfekte olma Bulaşma Ameliyathanede kontaminasyon denince kirlenmiş cansız maddelerin patojen mikroorganizmalar ile buluşmasını kast ediyoruz.   AMELİYATHANEDE KONTAMİNASYON NEDENLERİ Ameliyathanede kontaminasyona neden olabilecek bazı durumlar altla belirtilmiştir: Çalışanlar: Steril alanlara dikkat etmeyen kişiler, yıkanmamış eller, kirli eldivenler, düzgün takılmayan maskeler, düzgün kullanılmayan boneler, […]

Posted in TERİMLER
Ameliyathane

DEKONTAMİNASYON

Kontamine olmuş cansız maddelerin ve yüzeylerin mikroorganizmalardan arındırılması için yapılan fiziksel ve kimyasal işlemlerin tümüne dekontaminasyon denilir. Kritik olmayan bir yüzeyi çıplak elle dokunulduğunda enfeksiyon riski oluşturmayacak şekilde kan ve vücut sıvıları ile bulaşan mikroorganizmalardan arındırma işlemi de dekontaminasyon olarak tanımlanır. Ameliyatlarda kullanılan cihazlar depolanmadan hemen önce temizlenip dekontamine edilmelidirler, ayrıca cerrahi işlem sırasında kullanılan […]