Ameliyathane
Posted in cerrahi iğneler ve dikişler

SÜTÜR ÇEŞİTLERİ

Cerrahi sütürler doğru ve efektif kullanım için değişik şekillerde kategorize edilir. Bu kategoriler altta belirtilmiştir: Sütürün ham maddesine göre: Doğal sütürler: Doğada bulunan materyallerden yapılan sütürlerdir. Katküt, kolajen, ipek, pamuk ve keten gibi materyaller bu sütürlerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu sütürler ekonomik olmalarına rağmen dokuda reaksiyon oluşturma riskleri yüksek olduğundan ve öngörülmeyen emilim sürelerinden dolayı pek […]

Ameliyathane
Posted in cerrahi iğneler ve dikişler

SÜTÜR NEDİR

Tüm cerrahi işlemlerde ameliyat başlangıcında ve sırasında, küçük ya da büyük olarak hastalarda kesi açılmaktadır. Cerrahi işlem sırasında bozulan doku bütünlüğünün sağlanması ve meydana gelen kanamaların kontrolü amacıyla kullanılan materyallere sütür denilir. Yaptığımız açıklamadan da belli olduğu gibi cerrahi sütürlerden konuştuğumuz zaman iğne ve iplikten birlikte konuşuyoruz. Cerrahi sütürlerde iğne ve iplikler birbirlerine bağlı ve […]

Ameliyathane
Posted in TERİMLER

KONTAMİNASYON

KONTAMİNASYON   Kontaminasyonun kelime anlamı: Yabancı madde etkisiyle kirlenme veya saflığını kaybetme Enfekte olma Bulaşma Ameliyathanede kontaminasyon denince kirlenmiş cansız maddelerin patojen mikroorganizmalar ile buluşmasını kast ediyoruz.   AMELİYATHANEDE KONTAMİNASYON NEDENLERİ Ameliyathanede kontaminasyona neden olabilecek bazı durumlar altla belirtilmiştir: Çalışanlar: Steril alanlara dikkat etmeyen kişiler, yıkanmamış eller, kirli eldivenler, düzgün takılmayan maskeler, düzgün kullanılmayan boneler, […]

Ameliyathane
Posted in TERİMLER

DEKONTAMİNASYON

Kontamine olmuş cansız maddelerin ve yüzeylerin mikroorganizmalardan arındırılması için yapılan fiziksel ve kimyasal işlemlerin tümüne dekontaminasyon denilir. Kritik olmayan bir yüzeyi çıplak elle dokunulduğunda enfeksiyon riski oluşturmayacak şekilde kan ve vücut sıvıları ile bulaşan mikroorganizmalardan arındırma işlemi de dekontaminasyon olarak tanımlanır. Ameliyatlarda kullanılan cihazlar depolanmadan hemen önce temizlenip dekontamine edilmelidirler, ayrıca cerrahi işlem sırasında kullanılan […]